Για την αντικατάσταση λαμπτήρων μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο (2552024222) ή να στείλετε το αίτημα σας μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου.

Αποστολή αιτήματος