Αγροτική οδοποιΐα Ν. Βύσσας και Καβύλης

Αγροτική οδοποιία Δ.Δ. Ν. Βύσσας και Καβύλης

Με την συγκεκριμένη πράξη προβλέπεται να γίνουν εργασίες στην αγροτική οδοποιία του Δ. Δ. Νέας
Βύσσας καθώς και του Δ.Δ. Καβύλης. Πρόκειται να ασφαλτοστρωθούν οι παρακάτω δρόμοι: 1. Από τον οικισμό της Νέας Βύσσας προς την Αγία Παρασκευή, μήκους 2.500μ και πλάτους 6,00μ 2. Από το τεμ 610 έως το τεμ 607 αγροκτήματος Καβύλης μήκους 400,00μ και πλάτους 6,00μ 3. Ο δρόμος που οδηγεί στην ΕΒΑΚ αγροκτήματος Καβύλης μήκους 300,00μ και πλάτους 6,00μ.

(περισσότερα…)