Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από άγονο ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό, για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών: «Συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας»

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για το πρόγραμμα ΤΕΒΑ

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο  Προμήθεια Τροφίμων Και Ειδών Βασικής Υλίκης Συνδρομής Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ της Π.Ε. Εβρου/Ορεστιάδας

Περίληψη διακήρυξης

Αναλυτική διακήρυξη