Ανακοίνωση – Πρόσκληση της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας για την υποβολή προσφορών για την ασφάλιση των οχημάτων της

Η ΔΕΥΑ Ορεστιάδας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προσφοράς για την υπηρεσία «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας»

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση