Διημερίδα του Δημοκριτείου Πνεπιστημίου Θράκης με θέμα «Στατηγικές Ανάπτυξης του Πρωτογενούς Τομέα στο Νομό Έβρου»η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 8 και 9 Μαρτίου 2017