Για προτάσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα (25523 50300-1) ή να στείλετε το αίτημα σας μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου.

Αποστολή αιτήματος