Ανακοίνωση προκήρυξης ΣΟΧ 1/2020 ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.