Ανάπλαση της Διασυνοριακής περιοχής του ποταμού Μαρίτσα (Σβίλενγκραντ) και του ποταμού Άρδα (Καστανιές)

Ανάπλαση της Διασυνοριακής περιοχής του ποταμού Μαρίτσα (Σβίλενγκραντ) και του ποταμού Άρδα (Καστανιές)

Cross Border Recreation Area of Maritsa River (Svilengrad) And Ardas River (Kastanies) / C.B.R.A.O.M.R.A.A.R.

1η Πρόσκληση Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013»

 

Άξονας Προτεραιότητας: 1. Ποιότητα ζωής

Μέτρο: 1.1 Προστασία, Διαχείριση και προώθηση περιβαλλοντικών πόρων

Συνολικός π/υ έργου: 1.483.405,19€

 

Επικεφαλής εταίρος: Δήμος Ορεστιάδας, π/υ: 1.189.436,84€

Εταίρος 2: Δήμος Σβίλενγκραντ, π/υ: 293.968,35€

Διάρκεια προγράμματος: 23 μήνες

Έναρξη – Λήξη: Μάρτιος 2011 – Ιανουάριος 2013

 

Οι ενέργειες που αφορούν στο έργο, από την πλευρά του Δήμου Ορεστιάδας είναι:

1.        Μελέτη ανάπλασης παρόχθιας περιοχής του ποταμού Άρδα στις Καστανιές

2.       Ανάπλαση πλατείας Καστανεών

3.       Παραγωγή ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια, cds)

4.      Συναντήσεις ανταλλαγής τεχνογνωσίας

 

Το έργο πρόκειται να υποστηρίξει – ενισχύσει τη διασυνοριακή περιοχή μέσω δραστηριοτήτων που αφορούν την παρεμπόδιση της παρόχθιας διάβρωσης του ποταμού Μαρίτσα (με φύτευση του δρόμου Krairechna) και δημιουργία πράσινης ζώνης (Δήμος Σβίλενγκραντ) καθώς και τη μελέτη και το σχεδιασμό εργασιών ανάπτυξης της όχθης του ποταμού Άρδα δυτικά των Καστανεών, όπως επίσης και η ανάπλαση της πλατείας Καστανεών κοντά στον ποταμό Άρδα (Δήμος Ορεστιάδας).

 

Αποτελέσματα της υλοποίησης του έργου αυτού θα είναι η ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας της διασυνοριακής περιοχής, ανάπτυξη χλωρίδας και πανίδας, αύξηση της κινητικότητας μεταξύ των δύο περιοχών, διευκόλυνση ανταλλαγής τεχνογνωσίας, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών απόψεων και αντιλήψεων, ενίσχυση συναντήσεων και σημείων ανάπαυσης για τους επισκέπτες και τους κατοίκους με τη δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος.