Ανοιχτή Διαβούλευση για τη Διαμόρφωση Τοπικού Σχεδίου Κοινωνικής Δράσης