Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου άρδευσης με το νέο υπόγειο στην Τ.Κ. Ορμενίου