Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας 2011

Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας 2011

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα