Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας 2012

Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας 2012

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα