Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας 2013

Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας 2013

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα