Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας 2014

Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας 2014

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα