Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας 2015

Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας 2015

Δείτε αναλυτικα τον πίνακα