Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας 2016

Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας 2016

Δείτε αναλυτικα τον πίνακα