Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας 2017

Πίνακας αποφάσεων Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας 2017

Δείτε αναλυτικα τον πίνακα