Αποκατάσταση Δρόμου Πύργου Λαγού

 

Με τη δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση τμήματος δρόμου, εντός των ορίων του Δήμου Ορεστιάδας, που συνδέει τον οικισμό του Πύργου Δήμου Ορεστιάδας με το Δημοτικό Διαμέρισμα Λαγού του Δήμου Διδυμοτείχου. Το τμήμα εντός των ορίων του Δήμου Διδυμοτείχου είναι ήδη κατασκευασμένο με ασφαλτοτάπητα και βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Για την κατασκευή του δρόμου διατηρείται ακριβώς η ίδια χάραξη, σύμφωνα με τη μελέτη οδοποΐας, συνεπώς δεν υπάρχει καμιά αλλαγή στα γεωμετρικά στοιχεία του δρόμου.

Το μήκος του δρόμου είναι περίπου 3.683 m (όρια Δήμου Ορεστιάδας) και το πλάτος 7,00 μέτρα. Το πλάτος της ασφαλτόστρωσης θα γίνει 6,00 μέτρα. Προβλέπεται η κατασκευή μικρών τεχνικών (σωληνωτά) στις διασταυρώσεις του κύριου άξονα με τους αγροτικούς δρόμους για την διευκόλυνση των αγροτικών οχημάτων από και προς τους αγρούς. Στη χιλιομετρική θέση 1+726,50 θα κατασκευαστεί γεφύρωση η οποία να είναι επαρκής για την εξυπηρέτηση πλημμυρικών φαινομένων που παρατηρούνται στο συγκεκριμένο σημείο.

Προβλέπεται επίσης διαγράμμιση για το διαχωρισμό των λωρίδων κυκλοφορίας μετά το πέρας των ασφαλτικών εργασιών, τοποθέτηση πληροφοριακών και ρυθμιστικών πινακίδων καθώς και στηθαίων ασφαλείας για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και προστασία των οχημάτων. Τέλος θα κατασκευαστούν επενδεδυμένοι τριγωνικοί τάφροι από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη, για την απορροή των όμβριων υδάτων του καταστρώματος.

Ο συγκεκριμένος δρόμος είναι ασφαλτοστρωμένος, αλλά βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Το γεγονός αυτό, παράλληλα με την αυξημένη κίνηση που παρουσιάζει λόγω του μεγάλου αριθμού των κατοίκων οι οποίοι μετακινούνται για τις εργασίες τους, αλλά και του επίσης πολύ μεγάλου αριθμού στρατιωτικών οι οποίοι χρησιμοποιούν το δρόμο λόγω του Στρατοπέδου Λαγού, δημιουργεί μεγάλα και σοβαρά προβλήματα ασφαλούς μετακίνησης, κυρίως τους χειμερινούς μήνες.

Εξοικονομείται χρόνος και ενέργεια αφού πλέον η ροή των οχημάτων είναι ομαλή, χωρίς αυξομειώσεις Τα οφέλη από την υλοποίηση της παρούσας πράξης είναι αρκετά σημαντικά αφού προασπίζεται η ασφαλής μετακίνηση των κατοίκων εκατέρωθεν των δύο χωριών, αλλά και του σημαντικού αριθμού στρατιωτικών οι οποίοι μετακινούνται

Ωφελούμενος πληθυσμός είναι οι 1.000 περίπου κάτοικοι των δύο χωριών αλλά και οι στρατιωτικοί οι οποίοι μετακινούνται πολύ συχνά σ’ αυτό το δρόμο.