Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δημοτικών Ενοτήτων Βύσσας, Κυπρίνου και Τριγώνου του Δήμου Ορεστιάδας

Το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεκτης διάθεσης αποβλήτων των Δημοτικών Ενοτήτων Βύσσας, Κυπρίνου και Τριγώνου του Δήμου Ορεστιάδας» Συγκεκριμένα:

1. Βύσσας, στη θέση «Χλόη»

2. Κυπρίνου, στη θέση «Δεξαμενή»

3. Τριγώνου, στη θέση «Ξανθός Κριός»

Δημοτική Ενότητα Βύσσας, στη θέση «Χλόη»

Ο ΧΑΔΑ βρίσκεται στην περιοχή με την επωνυμία «Χλόη» στη Βύσσα του Δήμου Ορεστιάδας. Οι συντεταγμένες του ΧΑΔΑ είναι: Γεωγραφικό μήκος, 715028, γεωγραφικό πλάτος, 4604123. Βρίσκεται σε δημόσια έκταση (βοσκότοπος). Ο ΧΑΔΑ βρίσκεται σε περιοχή αργιλικού αδιαπέρατου υποβάθρου. Η συνολική ποσότητα αποβλήτων εκτιμάται στους 10.000 τόνους, ο συνολικός όγκος αποβλήτων εκτιμάται στα 30.000 κυβικά μέτρα, το μέσο ύψος του απορριμματικού ανάγλυφου είναι 1 μέτρο, η συνολική έκταση ρυπασμένης επιφάνειας είναι 30 στρέμματα, η κλίση της άνω επιφάνειας απορριμματικού ανάγλυφου < 3% ενώ η ευστάθεια είναι εξασφαλισμένη.

Τα απόβλητα είναι οικιακά κατά 70% περίπου, υλικά εκσκαφών 5% και γεωργικά 25%. Το ποσοστό βιοαποδομήσιμου κλάσματος είναι μεγάλο, η ευδιαλυτότητα των αποβλήτων μεγάλη και η πτητικότητα μεγάλη.

Σύμφωνα με την άδεια αποκατάστασης της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας Θράκης συγκεντρώνει εξήντα πέντε (65) βαθμούς στην κλίμακα επικινδυνότητας και κατατάσσεται στην κατηγορία Γ από άποψη επικινδυνότητας για την οποία απαιτείται η λήψη μέτρων αποκατάστασης.

Δημοτική Ενότητα Κυπρίνου, στη θέση «Δεξαμενή»

Ο ΧΑΔΑ βρίσκεται στην περιοχή με την επωνυμία «Δεξαμενή» στον Κυπρίνο του Δήμου Ορεστιάδας. Οι συντεταγμένες του ΧΑΔΑ είναι: Γεωγραφικό μήκος, 684491, γεωγραφικό πλάτος, 4602219. Βρίσκεται σε δημόσια έκταση. Ο ΧΑΔΑ βρίσκεται σε περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται από το ομαλό εδαφικό ανάγλυφο, τις μικρές υψομετρικές διαφορές και τις μεγάλες πεδινές εκτάσεις. Η συνολική ποσότητα αποβλήτων εκτιμάται στους 2.000 τόνους υπολογισμένος για ένα έτος λειτουργίας με ρυθμό αύξησης 2.000 τόνων / έτος, ο συνολικός όγκος αποβλήτων εκτιμάται στα 1.200 κυβικά μέτρα, το μέσο ύψος του απορριμματικού ανάγλυφου είναι 1,5 μέτρο, η συνολική έκταση ρυπασμένης επιφάνειας είναι 30 στρέμματα, η κλίση της άνω επιφάνειας απορριμματικού ανάγλυφου < 3% ενώ η ευστάθεια είναι εξασφαλισμένη.

Τα απόβλητα είναι οικιακά κατά 90% περίπου και γεωργικά 10%. Το ποσοστό βιοαποδομήσιμου κλάσματος είναι μικρό έως μέτριο, η ευδιαλυτότητα των αποβλήτων κατά κύριο λόγο μικρή ενώ η πτητικότητα μικρή.

Σύμφωνα με την άδεια αποκατάστασης της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας Θράκης συγκεντρώνει σαράντα εννέα (49) βαθμούς στην κλίμακα επικινδυνότητας και κατατάσσεται στην κατηγορία Γ από άποψη επικινδυνότητας για την οποία απαιτείται η λήψη μέτρων αποκατάστασης.

Δημοτική Ενότητα Τριγώνου, στη θέση «Ξανθός Κριός»

Ο ΧΑΔΑ βρίσκεται στην περιοχή με την επωνυμία «Ξανθός Κριός» στο Τρίγωνο του Δήμου Ορεστιάδας. Οι συντεταγμένες του ΧΑΔΑ είναι: Γεωγραφικό μήκος, 694052, γεωγραφικό πλάτος, 4615707. Βρίσκεται σε δημόσια έκταση (βοσκότοπος). Ο ΧΑΔΑ βρίσκεται σε περιοχή ασβεστολιθικού αποθέσεων ποικίλης περατότητας. Η συνολική ποσότητα αποβλήτων εκτιμάται στους 15.000 τόνους, ο συνολικός όγκος αποβλήτων εκτιμάται στα 60.000 κυβικά μέτρα, το μέσο ύψος του απορριμματικού ανάγλυφου είναι 1,5 μέτρο, η συνολική έκταση ρυπασμένης επιφάνειας είναι 30 στρέμματα, η κλίση της άνω επιφάνειας απορριμματικού ανάγλυφου < 3% ενώ η ευστάθεια είναι εξασφαλισμένη.

Τα απόβλητα είναι οικιακά κατά 90% περίπου, υλικά εκσκαφών 5% και γεωργικά 5%. Το ποσοστό βιοαποδομήσιμου κλάσματος είναι μεγάλο, η ευδιαλυτότητα των αποβλήτων μεγάλη ενώ η πτητικότητα μηδαμινή.

Σύμφωνα με την άδεια αποκατάστασης της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας Θράκης συγκεντρώνει σαράντα επτά (47) βαθμούς στην κλίμακα επικινδυνότητας και κατατάσσεται στην κατηγορία Γ από άποψη επικινδυνότητας για την οποία απαιτείται η λήψη μέτρων αποκατάστασης.

Ο σχεδιασμός των έργων αποκατάστασης των Χώρων Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Δ.Α.) γίνεται με σκοπό την επανένταξη των χώρων στο φυσικό περιβάλλον, την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την απόδοση των χώρων σε νέες ανθρωπογενείς δραστηριότητες.

Επί του τελικού διαμορφωμένου απορριμματικού ανάγλυφου το οποίο θα εξομαλυνθεί, θα  κατασκευαστεί στρώση στεγάνωσης (συμπιεσμένο εδαφικό υλικό πολύ χαμηλής διαπερατότητας). Η στεγανοποίηση της άνω επιφάνειας του Χ.Δ.Α. εξασφαλίζει την μη εισροή ομβρίων και εν συνεχεία την κατείσδυση αυτών στο σώμα των απορριμμάτων τα οποία θα συνέβαλλαν στην αύξηση των παραγόμενων στραγγισμάτων. Σε αυτό επίσης συμβάλλει και η κατασκευή εξωτερικής αποστραγγιστικής τάφρου. Η στεγανωτική στρώση απομονώνει τον όγκο των αποθέσεων από τη ζώνη φυτοκάλυψης, αποτρέπει την εκπομπή οσμών και τη διάχυση βιοαερίου.

Το σύστημα τελικής κάλυψης περιλαμβάνει:

• Στρώση εξομάλυνσης/εκτόνωσης βιοαερίου από ομοιογενή χονδρόκοκκα ή λεπτόκοκκα υλικά, μεγίστης διαμέτρου έως και 10 cm  και μέσου πάχους 30 cm.

• Στρώμα από συμπυκνωμένο υλικό χαμηλής υδροπερατότητας, πάχους 30 cm.

• Στρώση επίχωσης από χονδρόκοκκα έως λεπτόκοκκα υλικά, μεγίστης διαμέτρου 20 cm  και μέσου πάχους 120 cm.

• Επιφανειακή εδαφική στρώση από υλικό κατάλληλο για φύτευση πάχους περί του 30 cm.

• Τέλος για τη διασφάλιση του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ από τυχόν παράνομες απορρίψεις κατασκευάζεται περίφραξη με πύλη εισόδου σύμφωνα με την αναλυτική τεχνική περιγραφή και τα συνημμένα σχέδια.

Πριν από τις εργασίες αποκατάστασης γίνεται η οριοθέτηση εντός της οποίας θα γίνει η διευθέτηση των υφιστάμενων αποθέσεων. Η οριοθέτηση φαίνεται στα συνημμένα σχέδιο της παρούσας μελέτης, με τις αντίστοιχες συντεταγμένες. Θα γίνει προώθηση των αποθέσεων (και των διάσπαρτων) εντός της οριοθετούμενης περιοχής όπου θα γίνει διαμόρφωση του τελικού ανάγλυφου με τις προβλεπόμενες κλίσεις (βλ. σχετικά σχέδια). Κατά περίπτωση θα λαμβάνεται και μία στρώση επιφανειακού χώματος προς εξυγίανση της έκτασης. Η μέγιστη κλίση των πρανών του τελικά διαμορφωμένου ανάγλυφου απορριμμάτων είναι 1:3 (υ:μ) ενώ στο τελικό πλατώ του ανάγλυφου δίδεται ελάχιστη κλίση 3% για την απορροή των ομβρίων. Τα απορρίμματα θα αναδιευθετούνται όπου αυτό απαιτείτααι και θα συμπιέζονται πολύ καλά από τα μηχανήματα του Αναδόχου, με τουλάχιστον 5-7 διελεύσεις, για να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο εμφάνισης διαφορικών καθιζήσεων ή αστάθεια. Συγκεκριμένα:

1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

Οι εκσκαφές και επιχώσεις ακολουθούν τις προδιαγραφές Π.Τ.Π. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

2. ΣΤΡΩΣΗ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ

Για την αποφυγή μελλοντικών καθιζήσεων της τελικής κάλυψης του ΧΑΔΑ, που θα προέρχονται από την συμπίεση της στρώσης εξομάλυνσης, προτείνεται συμπύκνωση του υλικού στο 95% της μέγιστης πυκνότητας κατά πρότυπη δοκιμή Proctor. H συμπύκνωση του υλικού στο 95% της μέγιστης πυκνότητας, κατά την πρότυπη δοκιμή Proctor, θα γίνει με τη χρήση κυλινδρικού οδοστρωτήρα, 10-15 tn, στατικού φορτίου.

Οι εργαστηριακές δοκιμές που θα γίνουν είναι οι εξής:

α. Κοκκομετρική διαβάθμιση

β. Πρότυπη δοκιμή συμπύκνωσης Proctor για τον προσδιορισμό της pdmax- Βέλτιστης Υγρασίας.

γ. Δοκιμή περατότητας σταθερού φορτίου (constant head) κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες.

3. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ

Αποτελείται από τεχνητό γεωλογικό φραγμό. Η στρώση αυτή αποτελείται από κατάλληλο υλικό χαμηλής ή πολύ χαμηλής διαπερατότητας Κ< 10-7 m/s και ελάχιστου πάχους 0,30 m σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.

4. ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

Θα αποτελείται από εδαφικό υλικό πάχους 1,2 m, από υλικά με κόκκους μεγίστης διαμέτρου έως και 10 cm.

Για την αποφυγή μελλοντικών καθιζήσεων της τελικής κάλυψης του ΧΑΔΑ, που θα προέρχονται από την συμπίεση της στρώσης εξομάλυνσης, προτείνεται συμπύκνωση του υλικού στο 95% της μέγιστης πυκνότητας κατά πρότυπη δοκιμή Proctor. H συμπύκνωση του υλικού στο 95% της μέγιστης πυκνότητας, κατά την πρότυπη δοκιμή Proctor, θα γίνει με τη χρήση κυλινδρικού οδοστρωτήρα, 10-15 tn, στατικού φορτίου.

Οι εργαστηριακές δοκιμές που θα γίνουν είναι οι εξής:

α. Κοκκομετρική διαβάθμιση

β. Πρότυπη δοκιμή συμπύκνωσης Proctor για τον προσδιορισμό της pdmax- Βέλτιστης Υγρασίας.

γ. Δοκιμή περατότητας σταθερού φορτίου (constant head) κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες

5. ΕΡΓΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

H απαγωγή του βιοαερίου, θα γίνεται μέσω «παραθύρων», που θα διανοιχθούν στη μάζα των απορριμμάτων. Το βιοαέριο θα εξέρχεται παθητικά και δε θα υφίσταται περαιτέρω επεξεργασία. Η επιλογή τοποθέτησης παραθύρων γίνεται με στόχο την αποφυγή δημιουργίας μικροεκρήξεων και αυταναφλέξεων εντός της απορριμματικής μάζας οι οποίες θα δημιουργούσαν μεταβολή του τελικού ανάγλυφου και περαιτέρω έκλυση ρύπων.

Τα παράθυρα θα πληρωθούν με διαπερατό αμμοχαλικώδες υλικό, με συντελεστή περατότητας k=10-3 ως 10-1 cm/sec, διαμέτρου d>5 cm. Θα είναι τετραγωνικής διατομής και διαστάσεων 2×2 m περίπου. Η συνολική ακτίνα επιρροής τους θα είναι της τάξης των 25 m, συνεπώς θα τοποθετηθούν σε αποστάσεις τουλάχιστον 40 έως 45 m μεταξύ τους.

Στο συνημμένο σχέδιο παρουσιάζεται ενδεικτική τομή και κάτοψη των παραθύρων.

6. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Για ένα μέτρο μήκους περιφράξεως τεχνικών έργων που έχει κατασκευαστεί με δικτυωτό γαλβανισμένο συρματόπλεγμα Νο 17 (διαμέτρου 3 mm και βάρους 2,36 kg/m2) και με πασσάλους στηρίξεως από φυγοκεντρικό σκυρόδεμα (7/9,5 cm και ύψους 1,90 m) ανά αποστάσεις 2,0 m περίπου, βάσεις από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10. Θύρες εισόδου με κλείθρο και λοιπά εξαρτήματα. Προμήθεια υλικών επί τόπου των έργων και εργασία κατασκευής.

7. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Οι προδιαγραφές των πινακίδων ακολουθούν τις προδιαγραφές Π.Τ.Π. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

O προϋπολογισμός μελέτης του έργου είναι: 535.000,00 ευρώ με τον ΦΠΑ.

 

Με την υλοποίηση του έργου θα παραδοθούν τρεις χώροι πρώην ΧΑΔΑ αποκατεστημένοι.

Η πράξη θα υλοποιηθεί με ανάθεση σε τρίτους (Εργολαβία) βάσει του Ν. 3669/2008

 

Με την υλοποίηση του έργου, αποφεύγονται σοβαροί κίνδυνοι για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία από τους ανοιχτούς χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων, όπως είναι:

1. η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών

2. η έκλυση δυσοσμίας

3. η απελευθέρωση τοξικών χημικών ενώσεων στον αέρα

4. η έναρξη πυρκαγιών λόγω πιθανής αυτανάφλεξης των αποβλήτων

5. η αισθητική υποβάθμιση του άμεσου περιβάλλοντος γύρω από τον εκάστοτε Χ.Α.Δ.Α.

Επιπλέον με την ολοκλήρωση του έργου θα επιτευχθεί και η συμμόρφωση με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Το έργο θα έχει αποκλειστικά θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον καθώς οι ρυπασμένοι Χ.Α.Δ.Α. θα εξυγιανθούν και θα επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Άμεσος ωφελούμενος πληθυσμός είναι οι κάτοικοι των οικισμών που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τους Χ.Α.Δ.Α., έμμεσα όλος ο πληθυσμός του Δήμου.