Ασφαλτόστρωση δρόμου από Εθνική Οδό έως σταθμό επεξεργασίας λυμάτων Ορεστιάδας και οικισμό Παλιάς Σαγήνης

Με το έργο αυτό προβλέπεται η ασφαλτόστρωση του δρόμου από την εθνική οδό (Νότιος κόμβος) έως τον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Ορεστιάδας και συνεχίζει έως τον οικισμό Παλιά Σαγήνης, συγκεκριμένα έως και την εκκλησία Κων/νου και Ελένης.

Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν είναι:

  • Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες:

Α) Από Εθνική οδό έως και Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων, δηλαδή μήκος 1.800 μ., πλάτος 7 μ. και βάθος 0,40μ.

Β) Από Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων έως και τον οικισμό Σαγήνης, δηλαδή 2.000 μ.  πλάτος 6,00μ. και βάθος 0,50μ.

  • Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4:

Α) Από Εθνική οδό έως και Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων, δηλαδή μήκος 1.800 μ., πλάτος 7,00  μ. και βάθος 0,20μ.

Β) Από Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων έως και τον οικισμό Σαγήνης, δηλαδή 2.000 μ.  πλάτος 6,00μ. και βάθος 0,30μ.

  • Επιχώματα ομοίως με δάνεια
  • Διάνοιξη τάφρου μήκους 800 μ. όπου κρίνεται απαραίτητο για την απορροή των όμβριων υδάτων
  • Υπόβαση μεταβλητού πάχους:

Α) Από Εθνική οδό έως και Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων, δηλαδή μήκος 1.800 μ., πλάτος 7 μ. και πάχος 0,20μ.

Β) Από Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων έως και τον οικισμό Σαγήνης, δηλαδή μήκος 2.000 μ., πλάτος 6 μ. και πάχος 0,20μ.

  • Βάση πάχους 0,10 μ.:

Α) Από Εθνική οδό έως και Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων, δηλαδή μήκος 1.800 μ., πλάτος 7 μ. και πάχος 0,10μ.

Β) Από Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων έως και τον οικισμό Σαγήνης, δηλαδή μήκος 2.000 μ., πλάτος 6 μ. και πάχος 0,10μ.

  • Ασφαλιστική προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05μ.:

Α) Από Εθνική οδό έως και Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων, δηλαδή μήκος 1.800 μ., πλάτος 6 μ. και πάχος 0,05μ.

Β) Από Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων έως και τον οικισμό Σαγήνης, δηλαδή μήκος 2.000 μ., πλάτος 5 μ. και πάχος 0,05μ.

  • Στα σημεία που συναντιόνται αγροτικοί δρόμοι με τον κύριο δρόμο θα κατασκευαστούν σωληνωτά τεχνικά.

 

Ο συγκεκριμένος δρόμος είναι διαμορφωμένος με αμμοχάλικο και βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Το γεγονός αυτό, παράλληλα με τη αυξημένη κίνηση που παρουσιάζει λόγω του μεγάλου αριθμού των κατοίκων οι οποίοι μετακινούνται για τις εργασίες τους, αλλά και του προσωπικού της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) της πόλης, δημιουργεί μεγάλα και σοβαρά προβλήματα ασφαλούς μετακίνησης, κυρίως τους χειμερινούς μήνες. Επίσης δίνεται η δυνατότητα ασφαλούς πρόσβασης στις ιδιοκτησίες των κατοίκων εκατέρωθεν του δρόμου.

 

Τα οφέλη από την υλοποίηση της παρούσας πράξης είναι σημαντικά αφού προασπίζεται η ασφαλής μετακίνηση των κατοίκων και του προσωπικού της ΜΕΛ.

Ωφελούμενος πληθυσμός είναι οι 1.500 περίπου κάτοικοι οι οποίοι μετακινούνται προς τις ιδιοκτησίες από το συγκεκριμένο δρόμο, αλλά και το προσωπικό της ΜΕΛ το οποίο σε καθημερινή βάση κάνει χρήση αυτού του τμήματος.