Δημοτικές – Περιφερειακές Εκλογές Μαΐου 2019

Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 6022/29.01.2019 Καθορισμός διαστάσεων και ειδικού εντύπου γνωρίσματος των εκλογικών φακέλων

Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 6022/29.01.2019 (ΦΕΚ 279/07.02.2019 τεύχος Β’)
Καθορισμός διαστάσεων και ειδικού έντυπου γνωρίσματος των εκλογικών φακέλων που χρησιμοποιούνται για την ανάδειξη δημάρχων, δημοτικών συμβούλων καθώς και την ανάδειξη συμβούλων και προέδρων κοινοτήτων.

(περισσότερα…)

Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 6009/21.01.2019 Καθορισμός διαστάσεων λευκών ψηφοδελτίων

Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 6009/29.01.2019 (ΦΕΚ 279/07.02.2019 τεύχος Β’)
Καθορισμός διαστάσεων λευκών ψηφοδελτίων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για την εκλογή των Δημοτικών και Περιφερειακών αρχών.

(περισσότερα…)