ΕΣΠΑ – Ευρωπαϊκά Προγράμμματα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΒΑΑ) 2021-2027 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Διαβάστε αναλυτικά τη Β.Α.Α. Ορεστιάδας σε μορφή pdf

Στον σύνδεσμο υπάρχει το ερωτηματολόγιο συλλογής προτάσεων

Στον σύνδεσμο η σελίδα για τη διάδραση (face book) μεταξύ των πολιτών

Αγροτική οδοποιΐα Ν. Βύσσας και Καβύλης

Αγροτική οδοποιία Δ.Δ. Ν. Βύσσας και Καβύλης

Με την συγκεκριμένη πράξη προβλέπεται να γίνουν εργασίες στην αγροτική οδοποιία του Δ. Δ. Νέας
Βύσσας καθώς και του Δ.Δ. Καβύλης. Πρόκειται να ασφαλτοστρωθούν οι παρακάτω δρόμοι: 1. Από τον οικισμό της Νέας Βύσσας προς την Αγία Παρασκευή, μήκους 2.500μ και πλάτους 6,00μ 2. Από το τεμ 610 έως το τεμ 607 αγροκτήματος Καβύλης μήκους 400,00μ και πλάτους 6,00μ 3. Ο δρόμος που οδηγεί στην ΕΒΑΚ αγροκτήματος Καβύλης μήκους 300,00μ και πλάτους 6,00μ.

(περισσότερα…)

Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου άρδευσης με το νέο υπόγειο στην Δ.Κ. Βύσσας

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Το αγρόκτημα της Νέας Βύσσας του Δήμου Ορεστιάδας βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο του
Νομού Έβρου. Η άρδευση των χωραφιών επιτυγχάνεται σήμερα με γεωτρήσεις με εξωτερικό δίκτυο
από χαλυβοσωλήνες, από τα υπόγεια ύδατα.

(περισσότερα…)

Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου άρδευσης με το νέο υπόγειο στην Τ.Κ. Καστανεών

Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου άρδευσης με νέο υπόγειο στο Δ.Δ. Καστανεών.

Με το έργο αυτό προβλέπεται να κατασκευαστεί υπόγειο δίκτυο άρδευσης από πλαστικούς
σωλήνες, το οποίο θα αντικαταστήσει το εξωτερικό δίκτυο χαλυβδοσωλήνων σε αγροτική έκταση
στην περιοχή Καστανεών της Δ.Ε. Βύσσας. Στο υφιστάμενο δίκτυο παρουσιάζονται συχνά και έντονα
προβλήματα στην άρδευση των αγρών τα οποία οφείλονται σε θραύσεις των σωλήνων λόγω
διέλευσης οχημάτων ή διάβρωσης τους.

(περισσότερα…)