Ενταγμένα Προγράμματα

Αγροτική οδοποιΐα Ν. Βύσσας και Καβύλης

Αγροτική οδοποιία Δ.Δ. Ν. Βύσσας και Καβύλης

Με την συγκεκριμένη πράξη προβλέπεται να γίνουν εργασίες στην αγροτική οδοποιία του Δ. Δ. Νέας
Βύσσας καθώς και του Δ.Δ. Καβύλης. Πρόκειται να ασφαλτοστρωθούν οι παρακάτω δρόμοι: 1. Από τον οικισμό της Νέας Βύσσας προς την Αγία Παρασκευή, μήκους 2.500μ και πλάτους 6,00μ 2. Από το τεμ 610 έως το τεμ 607 αγροκτήματος Καβύλης μήκους 400,00μ και πλάτους 6,00μ 3. Ο δρόμος που οδηγεί στην ΕΒΑΚ αγροκτήματος Καβύλης μήκους 300,00μ και πλάτους 6,00μ.

(περισσότερα…)

Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου άρδευσης με το νέο υπόγειο στην Δ.Κ. Βύσσας

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Το αγρόκτημα της Νέας Βύσσας του Δήμου Ορεστιάδας βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο του
Νομού Έβρου. Η άρδευση των χωραφιών επιτυγχάνεται σήμερα με γεωτρήσεις με εξωτερικό δίκτυο
από χαλυβοσωλήνες, από τα υπόγεια ύδατα.

(περισσότερα…)

Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου άρδευσης με το νέο υπόγειο στην Τ.Κ. Καστανεών

Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου άρδευσης με νέο υπόγειο στο Δ.Δ. Καστανεών.

Με το έργο αυτό προβλέπεται να κατασκευαστεί υπόγειο δίκτυο άρδευσης από πλαστικούς
σωλήνες, το οποίο θα αντικαταστήσει το εξωτερικό δίκτυο χαλυβδοσωλήνων σε αγροτική έκταση
στην περιοχή Καστανεών της Δ.Ε. Βύσσας. Στο υφιστάμενο δίκτυο παρουσιάζονται συχνά και έντονα
προβλήματα στην άρδευση των αγρών τα οποία οφείλονται σε θραύσεις των σωλήνων λόγω
διέλευσης οχημάτων ή διάβρωσης τους.

(περισσότερα…)

Ασφαλτοστρώσεις Αγροτικής Οδοποιΐας Μικρής Δοξιπάρας

Ασφαλτοστρώσεις Αγροτικής Οδοποιΐας Μικρής Δοξιπάρας

Με το έργο αυτό προβλέπεται να γίνει αναβάθμιση / βελτίωση βατότητας του υφιστάμενου
αγροτικού δικτύου στην περιοχή Μικρής Δοξιπάρας Δημοτικής Ενότητας Κυπρίνου, σύμφωνα με τις
παρακάτω εργασίες:

(περισσότερα…)

Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιΐας στην περιοχή Ταφικού Τύμβου

Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιΐας στην περιοχή Ταφικού Τύμβου

Με το έργο αυτό προβλέπεται να γίνει αναβάθμιση / βελτίωση βατότητας του υφιστάμενου
αγροτικού δικτύου στην περιοχή ταφικού τύμβου της Δημοτικής Ενότητας Κυπρίνου, σύμφωνα με τις
παρακάτω εργασίες:

(περισσότερα…)

Δημοσιότητα ολοκληρωμένου σχεδίου αστικής ανάπλασης Ορεστιάδας

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Το έργο ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης του κοινού και των φορέων σχετικά με
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ορεστιάδας και τις ευκαιρίες που παρέχει στην
περιοχή και τους κατοίκους, προβλέπει ποικιλία ενεργειών δια των οποίων θα γίνει προσπάθεια
αξιοποίησης υφισταμένων στην πόλη καναλιών διάχυσης και διάδοσης της πληροφορίας και των
ιδεών.

(περισσότερα…)

Διαχείριση υδάτων και αντιπλημμυρική προστασία στο χωριό Trakiets, Δήμου Χασκόβου

Διαχείριση υδάτων και αντιπλημμυρική προστασία στο χωριό Trakiets, Δήμου Χασκόβου.
Water Management and Flood Protection in Trakiets village,
Haskovo Municipality/WMFP

Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα –
Βουλγαρία 2007-2013», στον Άξονα προτεραιότητας 1. «Ποιότητα ζωής», Μέτρο 1.1:
«Διαχείριση προστασίας και προώθηση περιβαλλοντικών πόρων», με εταίρους το Δήμο
Χασκόβου, ο οποίος είναι και ο Επικεφαλής εταίρος (Lead Partner), την Περιφερειακή Οικολογική Οργάνωση «Maritza 2004» (2ος Εταίρος – PP2) και τον Δήμο Ορεστιάδας (3ος Εταίρος – PP3).

(περισσότερα…)