Ενταγμένα Προγράμματα

Υπηρεσία Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Έργων του Δήμου Ορεστιάδας ενταγμένων στο ΕΣΠΑ

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην τεχνική υποστήριξη του Δήμου Ορεστιάδας για δράσεις που υλοποιούνται από το Δήμο Ορεστιάδας και απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε ειδικά θέματα που δεν μπορούν να καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικό. Έργα ενταγμένα: στο ΕΣΠΑ – ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης:

(περισσότερα…)

Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Βορείου Έβρου

Δελτίο τύπου λήξης προγράμματος

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Διοργάνωσης Συνεδρίου για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην περιοχή του Βορείου Έβρου

Εκπαιδευτικό ταξίδι στη Γερμανία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς επιχειρήσεις του Βορείου Έβρου

Δελτίο τύπου έναρξης Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης

Περίληψη πρόσκλησης οφελούμενων

Πρόσκληση οφελούμενων

Έντυπο αίτησης σε μορφή MS Word

Έντυπο αίτησης σε μορφή PDF

Οδηγίες για την συμπλήρωση του εντύπου αίτησης συμμετοχής