Διανυκτερεύοντα πρατήρια καυσίμων Ορεστιάδας για την περίοδο 12/11 – 23/11/2018