Διανυκτερεύοντα πρατήρια Ορεστιάδας από 24/12/2018 έως 20/01/2019