Διανυκτερεύοντα Πρατήρια Υγρώμ Καυσίμων Ορεστιάδας Θερινής Περιόδου 2017