Διανυκτερεύοντα Πρατήρια Υγρώμ Καυσίμων Ορεστιάδας Χειμερινής Περιόδου 2017 – 2018