Διανυκτερεύοντα πρατήρια υγρών καυσίμων από 20-05-2019 έως 30-09-2019