Διανυκτερεύοντα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων από 1 Μαϊου 2018 έως 30 Σεπτεμβρίου 2018