Διανυκτερεύοντα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων από 15 έως 28 Οκτωβρίου 2018