Διανυκτερεύοντα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων από 29 Οκτωβρίου ἐως 11 Νοεμβρίου 2018