Διανυκτερεύοντα πρατήρια υγρών καυσίμων από 14-10-2019 έως 24-11-2020