Διανυκτερεύοντα πρατήρια υγρών καυσίμων από 30-09-2019 έως 01-05-2020