Διανυκτερεύοντα πρατήρια υγρών καυσίμων από θερινής περιόδου 30-04-2020 έως 30-09-2020