Διανυκτερεύοντα πρατήρια υγρών καυσίμων για την περίοδο 21/01 έως 01/05/2019