Διανυκτερεύοντα πρατήρια υγρών καυσίμων Ορεστιάδας από 01-05-2022 έως 30-09-2022 (Θερινή περίοδος)