Διανυκτερεύοντα πρατήρια υγρών καυσίμων Ορεστιάδας για την χειμερινή περίοδο 2023-2024