Διανυκτερεύοντα πρατήρια υγρών καυσίμων Ορεστιάδας χειμερινής περιόδου 01.10.2022 – 30.04.2023