Διημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία Ορεστιάδας Ιουλίου 2019