Διημερεύοντα – Διανυκτερεύοντα φαρμακεία Ορεστιάδας μηνός Ιουνίου 2020