Διημερεύοντα – Διανυκτερεύοντα φαρμακεία Ορεστιάδας μηνός Μαρτίου 2021

Νέο ωράριο λειτουργίας Φαρμακείων από 22/03/2021

Δευτέρα 08:00 – 14:30
Τρίτη 08:00 – 14:00  και  17:30 – 20:30
Τετάρτη 08:00 – 14:30
Πέμπτη 08:00 – 14:00  και  17:30 – 20:30
Παρασκευή 08:00 – 14:00  και  17:30 – 20:30

Διημερεύοντα – Διανυκτερεύοντα φαρμακεία Ορεστιάδας μηνός Μαρτίου 2021

Φαρμακεία με διευρημένο ωράριο Μαρτίου – Απριλίου 2021