Διημερεύοντα – Διανυκτερεύοντα φαρμακεία Ορεστιάδας μηνός Νοεμβρίου 2019