Διημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία Ορεστιάδας Οκτωβρίου 2019