Διημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία Ορεστιάδας Αυγούστου 2019