Αντιδήμαρχοι

Οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Ορεστιάδας

Απόφαση ορισμού αντιδημάρχων από 2/1/2024 έως 31/12/2025