Δήμαρχος

Δήμαρχος της Ορεστιάδας είναι ο κος Μαυρίδης Βασίλειος