Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

α) Ορμανλίδης Χρήστος Δημοτικός Σύμβουλος (Πρόεδρος)
β) Σταθουράκη Άννα με αναπληρωτή τον Ουζουνίδη Ζήση (εκπρόσωπος της Ένωσης γονέων & κηδεμόνων Δήμου Ορεστιάδας)
γ) Γρουνίδης Μιχαήλ με αναπληρώτρια την Καραβοκύρη Ζωή (διευθυντής/ντρια σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης)
δ) Γκουτζέρης Θεόδωρος με αναπληρωτή τον Στεργάτο Γεώργιο (διευθυντής σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
ε) Μυλωνά Φιλίτσα με αναπληρωτή τον Σιγρέκη Αθανάσιο (εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδας)
στ) Σαρδάνης Ζήσης με αναπληρωτή τον Ραδιόγλου Νικόλαο (εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Έβρου)
ζ) Δεμερδεσλής Γιώργος με αναπληρωτή τον Κουσινίδη Χαρίλαο (εκπρόσωπος της Β΄ΕΛΜΕ Έβρου)

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Καράμπελια Αναστασία και αναπληρώτρια της η Φωτιάδου Ελευθερία.

Απόφαση συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας