Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

1. –Καραγιάννης Γεώργιος  Δημοτικός Σύμβουλος ,ως πρόεδρος.

2. –Χαρισιάδης Διαμαντής   εκπρ/πος Α/θμιας εκπ/σης με αναπληρωτή τον κ.     Δρασιούδης Γιάννη

3. –Χαρακοπίδης Χρήστος  εκπρ/πος Β/θμιας εκπ/σης  με αναπληρωτή τον Δοσίδη Ευάγγελο

4..- Κουτσούλη Αγάθη. εκπρ/πος ΄Ενωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείων Ορεστιάδας με αναπληρωτή τον κ. Σκερλιδη Γιάννη.

5.- Μανουηλίδου Χρύσα εκπρ/πος παραγωγικών Τάξεων με  αναπληρωτή τον κ. Πεντίδη Βλάσιο

6.- Γκουτζέρης Θεόδωρος εκπρ/πος Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. με αναπληρωτή τον κ.  Μήνογλου Μηνά

7.- Σαρδάνης Ζήσης    εκπρ/πος της Ε.Ε.Β.Ο.Π. με αναπληρωτή τον κ. Αρχοντίδου Ελένη

8.- Αντωνιάδης Ευστράτιος εκπρ/πος συνδικαλιστικού οργάνου της Α/βάθμιας εκπαίδευσης με αναπληρωτή την κ. Σαραντίδη Σαράντη.

9.- Κουσινίδη Χαρίλαο εκπρ/πος συνδικαλιστικού οργάνου της Β/βάθμιας εκπαίδευσης με αναπληρωτή τον κ. Αναστασιάδη Πασχάλη.

Β. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η δημοτική υπάλληλος κ. Καράμπελια Αναστασία.

 

Απόφαση Σύστασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας