Δημοτικό Συμβούλιο

Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο βουλευόμενο όργανο του Δήμου και έχει τη γενική αποφασιστική αρμοδιότητα, δηλαδή αποφασίζει για όλα τα θέματα τα οποία δεν ανατίθενται ρητά σε άλλο όργανο του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τα κάθε είδους προγράμματα του Δήμου και ελέγχει την υλοποίησή τους.

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1.   ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
2.  ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3.  ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4.  ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5.  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
6.  ΣΙΑΦΚΑΛΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7.  ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ
8.  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9.  ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10.ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
12. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
13. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15.  ΖΑΧΑΡΗ ΖΗΝΟΒΙΑ
16.  ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17.  ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
18.  ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19.  ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
20. ΜΑΝΑΒΗ ΜΑΡΙΑ
21.  ΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
22. ΕΛΜΑΖΟΥΔΗΣ ΛΟΓΑΡΙΝΟΣ
23. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
24. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
25. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
26. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
27. ΧΑΝΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
28. ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
29. ΡΟΔΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
30. ΤΖΙΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
31.  ΣΙΑΝΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
32. ΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
33. ΖΑΛΟΥΦΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κανονισμός λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου