Περιουσιακές καταστάσεις Δημοτικών Συμβούλων

Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Νόμου 3852/2010.

Δηλώσεις 2022 (Περιουσιακή κατάσταση 2021)

Μαυρίδης Βασίλειος – Δήμαρχος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Πάλλας Δημήτριος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ, Μέλος Οικονομικής Επιτροπής, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αρχοντίδης Αρχοντής – Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καραγιάννης Γεώργιος – Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας, Μέλος Οικονομικής Επιτροπής, Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αργυριάδης Πέτρος – Αντιδήμαρχος, Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Παπαϊωάννου Ιωάννης – Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Παπαδόπουλος Αδαμάντιος – Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Κάκος Γεώργιος – Αναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής, Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ντινούδης Ευάγγελος – Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Βαμβακάς Ευάγγελος – Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ζαχαρίας Κωνσταντίνος – Αναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής


Δηλώσεις 2021 (Περιουσιακή κατάσταση 2020)

Μαυρίδης Βασίλειος – Δήμαρχος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Αρχοντίδης Αρχοντής – Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πάλλας Δημήτριος – Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Μέλος Οικονομικής Επιτροπής, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καραγιάννης Γεώργιος – Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας, Μέλος Οικονομικής Επιτροπής, Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αργυριάδης Πέτρος – Αντιδήμαρχος, Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Παπαϊωάννου Ιωάννης – Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Ζαχαρίας Κωνσταντίνος – Αναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Παπανδρέου Αθανάσιος – Αναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Κάκος Γεώργιος – Αναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής, Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μανάβη Μαρία – Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Ντινούδης Ευάγγελος – Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κυργιάννης Αθανάσιος – Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Παπαδόπουλος Αδαμάντιος – Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Βαμβακάς Ευάγγελος – Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Δηλώσεις 2020 (Περιουσιακή κατάσταση 2019)

Μαυρίδης Βασίλειος – Δήμαρχος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Πάλλας Δημήτριος – Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καραγιάννης Γεώργιος – Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας, Μέλος Οικονομικής Επιτροπής, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αργυριάδης Πέτρος – Αντιδήμαρχος, Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Παπαϊωάννου Ιωάννης – Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Παπαμιχαήλ Μιχαήλ – Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπαρμπούδης Αλέξανδρος – Αναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Γκακίδης Αθανάσιος – Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Τσάμογλου Δημήτριος – Αναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Λυμπερίδου Ελένη – Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γκουγκουσκίδου Μαρία – Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γεωργίου Γεώργιος – Μέλος Οικονομικής Επιτροπής, Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δεληδήμου Δημοσθένης – Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κουμπρίδης Γραμμένος – Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Ντινούδης Ευάγγελος – Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Βαμβακάς Ευάγγελος – Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ζαχαρίας Κωνσταντίνος – Αναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Κυργιάννης Αθανάσιος – Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Παπαδόπουλος Αδαμάντιος – Μέλος Οικονομικής Επιτροπής


Δηλώσεις 2019 (Περιουσιακή κατάσταση 2018)

Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Παπαϊωάννου Ιωάννης

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας – Καραγιάννης Γεώργιος

Μέλος Δ,Σ./Πρόεδρος ΔΗΚΕΠΑΟ Αρχοντίδης Αρχοντής

Μέλος Δ.Σ. Γκαϊδατζή Αναστασία

Μέλος Δ.Σ. Δεληδήμου Δημοσθένης

Μέλος Δ.Σ. Κουμπρίδης Γραμμένος

Μέλος Δ.Σ. Λυμπερίδου Ελένη

Μέλος Δ.Σ./Πρόεδρος ΚΚΠΑΑΔΟ Μπαρμπούδης Αλέξανδρος

Μέλος Δ.Σ. – Γκουγκουσκίδου Μαρία

Μέλος Δ.Σ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Μέλος Δ.Σ. Τσάμογλου Ν. Δημήτριος


Δηλώσεις 2018 (Περιουσιακή κατάσταση 2017)

Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Παπαϊωάννου Ιωάννης

Μέλος Δ,Σ./Πρόεδρος ΔΗΚΕΠΑΟ Αρχοντίδης Αρχοντής

Μέλος Δ.Σ. Κουμπρίδης Γραμμένος

Μέλος Δ.Σ. Μουζάς Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ./Πρόεδρος ΚΚΠΑΑΔΟ Μπαρμπούδης Αλέξανδρος

Μέλος Δ.Σ. – Γκουγκουσκίδου Μαρία


Δηλώσεις 2017 (Περιουσιακή κατάσταση 2016)

Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Παπαϊωάννου Ιωάννης

Μέλος Δ,Σ./Πρόεδρος ΔΗΚΕΠΑΟ Αρχοντίδης Αρχοντής

Μέλος Δ.Σ. Κουμπρίδης Γραμμένος

Μέλος Δ.Σ. Μουζάς Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ./Πρόεδρος ΚΚΠΑΑΔΟ Μπαρμπούδης Αλέξανδρος

Μέλος Δ.Σ. – Γκουγκουσκίδου Μαρία


Δηλώσεις 2016 (Περιουσιακή κατάσταση 2015)

Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Παπαϊωάννου Ιωάννης

Μέλος Δ,Σ./Πρόεδρος ΔΗΚΕΠΑΟ Αρχοντίδης Αρχοντής

Μέλος Δ.Σ. Κουμπρίδης Γραμμένος

Μέλος Δ.Σ. Μουζάς Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ./Πρόεδρος ΚΚΠΑΑΔΟ Μπαρμπούδης Αλέξανδρος

Μέλος Δ.Σ. – Γκουγκουσκίδου Μαρία


Δηλώσεις 2015 (Περιουσιακή κατάσταση 2014)

Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

Αντιδήμαρχος Ορμανλίδης Χρήστος

Αντιδήμαρχος Γκακίδης Αθανάσιος

Αντιδήμαρχος Περιστεράκης Ιωάννης

Μέλος Δ.Σ. Δολαψής Βασίλειος

Μέλος Δ.Σ. Κουμπρίδης Γραμμένος

Μέλος Δ.Σ. Λυμπερίδου Ελένη

Μέλος Δ.Σ. Παπαδόπουλος Ιωάννης


Δηλώσεις 2014 (Περιουσιακή κατάσταση 2013)

Πρόεδρος Δ.Σ. Καραγιάννης Γεώργιος

Αντιδήμαρχος Ορμανλίδης Χρήστος

Αντιδήμαρχος Γκακίδης Αθανάσιος

Αντιδήμαρχος Μπαχτσεβανίδης Σαράντης

Μέλος Δ.Σ. Αρχοντίδης Αρχοντής

Μέλος Δ.Σ. Γκατζίδης Σταμάτιος

Μέλος Δ.Σ. Γκουγκουσκίδου Μαρία

Μέλος Δ.Σ. Κάκος Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ. Κουμπρίδης Γραμμένος

Μέλος Δ.Σ. Λαγγουρίδης Σταύρος

Μέλος Δ.Σ. – Λυμπερίδου Ελένη

Μέλος Δ.Σ. Μελάς Θεόφιλος

Μέλος Δ.Σ. Πάλλας Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ. Παπαδόπουλος Ιωάννης

Μέλος Δ.Σ. Ροροπούλου Αριάδνη – Δήμητρα


Δηλώσεις 2013 (Περιουσιακή κατάσταση 2012)

Δήμαρχος Μουζάς Δημήτριος

Αντιδήμαρχος Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Πρόεδρος Δ.Σ. Γουδετσίδης Ευάγγελος

Μέλος Δ.Σ. Γκατζίδης Σταμάτιος

Μέλος Δ.Σ. Καρακολίδης Παναγιώτης

Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Ε.Ε.Α.Β.Ε Α.Ε. – Γεωργίου Γεώργιος


Δηλώσεις 2012 (Περιουσιακή κατάσταση 2011)

Δήμαρχος Μουζάς Δημήτριος

Αντιδήμαρχος Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Αντιδήμαρχος Μουτουσίδης Πέτρος

Μέλος Δ.Σ. Βαρσαμακίδης Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ. Γκατζίδης Σταμάτιος

Μέλος Δ.Σ. Γουδετσίδης Ευάγγελος

Μέλος Δ.Σ. Γραμμενίδης Ιωάννης

Μέλος Δ.Σ. Καραγιάννης Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ. Μαυρίδης Βασίλειος

Μέλος Δ.Σ. Παπαμιχαήλ Βασίλειος

Μέλος Δ.Σ. Ροροπούλου Αριάδνη – Δήμητρα

Μέλος Δ.Σ. Στεφανάτος Κυριάκος

Μέλος Δ.Σ. Τυρμπάκης Χρήστος

Μέλος Δ.Σ. Χαμαλίδης Ελευθ’εριος

Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Ε.Ε.Α.Β.Ε Α.Ε. – Γεωργίου Γεώργιος


Δηλώσεις 2011 (Περιουσιακή κατάσταση 2010)

Δήμαρχος Μουζάς Δημήτριος

Αντιδήμαρχος Παπαντωνίου Εμμανουήλ

Αντιδήμαρχος Μουτουσίδης Πέτρος

Αντιδήμαρχος Δολαψής Βασίλειος

Μέλος Δ.Σ. Αλεξούδης Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ. Βαρσαμακίδης Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ. Γκατζίδης Σταμάτιος

Μέλος Δ.Σ. Γουδετσίδης Ευάγγελος

Μέλος Δ.Σ. Γραμμενίδης Ιωάννης

Μέλος Δ.Σ. Καλεντζίδου Αλεξάνδρα

Μέλος Δ.Σ. Καραγιάννης Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ. Κουμπρίδης Λάμπρος

Μέλος Δ.Σ. Λαπανούδης Απόστολος

Μέλος Δ.Σ. Μαυρίδης Βασίλειος

Μέλος Δ.Σ. Μπουργκούδης Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ. Ουρουμίδης Αντώνιος

Μέλος Δ.Σ. Παπαμιχαήλ Βασίλειος

Μέλος Δ.Σ. Σταματίου Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ. Στεφανάτος Κυριάκος

Μέλος Δ.Σ. Τυρμπάκης Χρήστος

Μέλος Δ.Σ. Χαμαλίδης Ελευθ’εριος