Περιουσιακές καταστάσεις Δημοτικών Συμβούλων

Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Νόμου 3852/2010.

Δηλώσεις 2022 (Περιουσιακή κατάσταση 2021)

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ – Πάλλας Δημήτριος

Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας – Αρχοντίδης Αρχοντής

Μέλος Δ.Σ. – Κάκος Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ. – Ντινούδης Ευάγγελος


Δηλώσεις 2021 (Περιουσιακή κατάσταση 2020)

Δήμαρχος – Μαυρίδης Βασίλειος

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – Αρχοντίδης Αρχοντής

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ – Πάλλας Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ./Πρόεδρος ΚΠΑΑΔΟ – Παπαϊωάννου Ιωάννης

Μέλος Δ.Σ. – Γκουγκουσκίδου Μαρία

Μέλος Δ.Σ. – Ζαχαρίας Κωνσταντίνος

Μέλος Δ.Σ. – Παπανδρέου Αθανάσιος

Μέλος Δ.Σ. – Κάκος Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ. – Μανάβη Μαρία

Μέλος Δ.Σ. – Ντινούδης Ευάγγελος

Μέλος Δ.Σ. Κυργιάννης Αθανάσιος

Μέλος Δ.Σ. – Παπαδόπουλος Αδαμάντιος


Δηλώσεις 2020 (Περιουσιακή κατάσταση 2019)

Δήμαρχος – Μαυρίδης Βασίλειος

Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών – Πάλλας Δημήτριος

Αντιδήμαρχος – Αργυριάδης Πέτρος

Μέλος Δ.Σ./Πρόεδρος ΚΠΑΑΔΟ – Παπαϊωάννου Ιωάννης

Μέλος Δ.Σ. – Παπαμιχαήλ Μιχαήλ

Μέλος Δ.Σ. – Μπαρμπούδης Αλέξανδρος

Μέλος Δ.Σ. – Γκακίδης Αθανάσιος

Μέλος Δ.Σ. – Τσάμογλου Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ. – Λυμπερίδου Ελένη

Μέλος Δ.Σ. – Γκουγκουσκίδου Μαρία

Μέλος Δ.Σ. – Γεωργίου Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ. – Δεληδήμου Δημοσθένης

Μέλος Δ.Σ. – Κουμπρίδης Γραμμένος

Μέλος Δ.Σ. – Ντινούδης Ευάγγελος

Μέλος Δ.Σ. – Ζαχαρίας Κωνσταντίνος

Μέλος Δ.Σ. Κυργιάννης Αθανάσιος

Μέλος Δ.Σ. – Παπαδόπουλος Αδαμάντιος


Δηλώσεις 2019 (Περιουσιακή κατάσταση 2018)

Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Παπαϊωάννου Ιωάννης

Μέλος Δ,Σ./Πρόεδρος ΔΗΚΕΠΑΟ Αρχοντίδης Αρχοντής

Μέλος Δ.Σ. Γκαϊδατζή Αναστασία

Μέλος Δ.Σ. Δεληδήμου Δημοσθένης

Μέλος Δ.Σ. Κουμπρίδης Γραμμένος

Μέλος Δ.Σ. Λυμπερίδου Ελένη

Μέλος Δ.Σ./Πρόεδρος ΚΚΠΑΑΔΟ Μπαρμπούδης Αλέξανδρος

Μέλος Δ.Σ. – Γκουγκουσκίδου Μαρία

Μέλος Δ.Σ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Μέλος Δ.Σ. Τσάμογλου Ν. Δημήτριος


Δηλώσεις 2018 (Περιουσιακή κατάσταση 2017)

Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Παπαϊωάννου Ιωάννης

Μέλος Δ,Σ./Πρόεδρος ΔΗΚΕΠΑΟ Αρχοντίδης Αρχοντής

Μέλος Δ.Σ. Κουμπρίδης Γραμμένος

Μέλος Δ.Σ. Μουζάς Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ./Πρόεδρος ΚΚΠΑΑΔΟ Μπαρμπούδης Αλέξανδρος

Μέλος Δ.Σ. – Γκουγκουσκίδου Μαρία


Δηλώσεις 2017 (Περιουσιακή κατάσταση 2016)

Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Παπαϊωάννου Ιωάννης

Μέλος Δ,Σ./Πρόεδρος ΔΗΚΕΠΑΟ Αρχοντίδης Αρχοντής

Μέλος Δ.Σ. Κουμπρίδης Γραμμένος

Μέλος Δ.Σ. Μουζάς Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ./Πρόεδρος ΚΚΠΑΑΔΟ Μπαρμπούδης Αλέξανδρος

Μέλος Δ.Σ. – Γκουγκουσκίδου Μαρία


Δηλώσεις 2016 (Περιουσιακή κατάσταση 2015)

Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Παπαϊωάννου Ιωάννης

Μέλος Δ,Σ./Πρόεδρος ΔΗΚΕΠΑΟ Αρχοντίδης Αρχοντής

Μέλος Δ.Σ. Κουμπρίδης Γραμμένος

Μέλος Δ.Σ. Μουζάς Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ./Πρόεδρος ΚΚΠΑΑΔΟ Μπαρμπούδης Αλέξανδρος

Μέλος Δ.Σ. – Γκουγκουσκίδου Μαρία


Δηλώσεις 2015 (Περιουσιακή κατάσταση 2014)

Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

Αντιδήμαρχος Ορμανλίδης Χρήστος

Αντιδήμαρχος Γκακίδης Αθανάσιος

Αντιδήμαρχος Περιστεράκης Ιωάννης

Μέλος Δ.Σ. Δολαψής Βασίλειος

Μέλος Δ.Σ. Κουμπρίδης Γραμμένος

Μέλος Δ.Σ. Λυμπερίδου Ελένη

Μέλος Δ.Σ. Παπαδόπουλος Ιωάννης


Δηλώσεις 2014 (Περιουσιακή κατάσταση 2013)

Πρόεδρος Δ.Σ. Καραγιάννης Γεώργιος

Αντιδήμαρχος Ορμανλίδης Χρήστος

Αντιδήμαρχος Γκακίδης Αθανάσιος

Αντιδήμαρχος Μπαχτσεβανίδης Σαράντης

Μέλος Δ.Σ. Αρχοντίδης Αρχοντής

Μέλος Δ.Σ. Γκατζίδης Σταμάτιος

Μέλος Δ.Σ. Γκουγκουσκίδου Μαρία

Μέλος Δ.Σ. Κάκος Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ. Κουμπρίδης Γραμμένος

Μέλος Δ.Σ. Λαγγουρίδης Σταύρος

Μέλος Δ.Σ. – Λυμπερίδου Ελένη

Μέλος Δ.Σ. Μελάς Θεόφιλος

Μέλος Δ.Σ. Πάλλας Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ. Παπαδόπουλος Ιωάννης

Μέλος Δ.Σ. Ροροπούλου Αριάδνη – Δήμητρα


Δηλώσεις 2013 (Περιουσιακή κατάσταση 2012)

Δήμαρχος Μουζάς Δημήτριος

Αντιδήμαρχος Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Πρόεδρος Δ.Σ. Γουδετσίδης Ευάγγελος

Μέλος Δ.Σ. Γκατζίδης Σταμάτιος

Μέλος Δ.Σ. Καρακολίδης Παναγιώτης

Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Ε.Ε.Α.Β.Ε Α.Ε. – Γεωργίου Γεώργιος


Δηλώσεις 2012 (Περιουσιακή κατάσταση 2011)

Δήμαρχος Μουζάς Δημήτριος

Αντιδήμαρχος Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Αντιδήμαρχος Μουτουσίδης Πέτρος

Μέλος Δ.Σ. Βαρσαμακίδης Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ. Γκατζίδης Σταμάτιος

Μέλος Δ.Σ. Γουδετσίδης Ευάγγελος

Μέλος Δ.Σ. Γραμμενίδης Ιωάννης

Μέλος Δ.Σ. Καραγιάννης Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ. Μαυρίδης Βασίλειος

Μέλος Δ.Σ. Παπαμιχαήλ Βασίλειος

Μέλος Δ.Σ. Ροροπούλου Αριάδνη – Δήμητρα

Μέλος Δ.Σ. Στεφανάτος Κυριάκος

Μέλος Δ.Σ. Τυρμπάκης Χρήστος

Μέλος Δ.Σ. Χαμαλίδης Ελευθ’εριος

Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Ε.Ε.Α.Β.Ε Α.Ε. – Γεωργίου Γεώργιος


Δηλώσεις 2011 (Περιουσιακή κατάσταση 2010)

Δήμαρχος Μουζάς Δημήτριος

Αντιδήμαρχος Παπαντωνίου Εμμανουήλ

Αντιδήμαρχος Μουτουσίδης Πέτρος

Αντιδήμαρχος Δολαψής Βασίλειος

Μέλος Δ.Σ. Αλεξούδης Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ. Βαρσαμακίδης Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ. Γκατζίδης Σταμάτιος

Μέλος Δ.Σ. Γουδετσίδης Ευάγγελος

Μέλος Δ.Σ. Γραμμενίδης Ιωάννης

Μέλος Δ.Σ. Καλεντζίδου Αλεξάνδρα

Μέλος Δ.Σ. Καραγιάννης Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ. Κουμπρίδης Λάμπρος

Μέλος Δ.Σ. Λαπανούδης Απόστολος

Μέλος Δ.Σ. Μαυρίδης Βασίλειος

Μέλος Δ.Σ. Μπουργκούδης Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ. Ουρουμίδης Αντώνιος

Μέλος Δ.Σ. Παπαμιχαήλ Βασίλειος

Μέλος Δ.Σ. Σταματίου Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ. Στεφανάτος Κυριάκος

Μέλος Δ.Σ. Τυρμπάκης Χρήστος

Μέλος Δ.Σ. Χαμαλίδης Ελευθ’εριος