Δημοτική Κοινότητα Νέας Βύσσης

Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Νέας Βύσσης

1. ΤΖΕΠΚΙΝΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

2. ΣΙΔΗΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

3. ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

4. ΣΙΑΝΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

5. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ