Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΑΜΕΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Ορεστιάδας.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΚΑΙ ΚΑΤΑ 25% ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Απευθύνεται:

 • σε παιδιά με αναπηρία
 • σε εφήβους με νοητική υστέρηση και κινητική αναπηρία

Σκοποί- Στόχοι:

Με απώτερο σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική υστέρηση και κινητική αναπηρία και των οικογενειών τους, οι στόχοι του προγράμματος είναι:

 • η δημιουργική απασχόληση
 • η κοινωνική ένταξη
 • η ψυχοκοινωνική στήριξη του ατόμου και της οικογένειας, ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού και να αποφευχθεί η χρήση ιδρυματικής φροντίδας
 • η ευαισθητοποίηση της κοινότητα

Υπηρεσίες- Δραστηριότητες

 • Ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με την ανάπτυξη προσωπικής ή ομαδικής δραστηριότητας
 •  Ατομική εκπαίδευση πάνω σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης (διατροφή, καθαριότητα, υγιεινή)
 • Ανάπτυξη κοινωνικών δραστηριοτήτων
 • Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, άθλησης και σωματικής αγωγής
 • Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων
 • Υποστήριξη της οικογένειας που φροντίζει παιδί/ έφηβο με αναπηρία
 • Εκπαίδευση των μελών της οικογένειας στην κατάλληλη αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας και εκπαίδευσης των παιδιών/ εφήβων με αναπηρίες
 • Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή τους σε αρμόδιες υπηρεσίες
 • Διασύνδεση με εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, κοινωνικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, καθώς και με φορείς που υλοποιούν προγράμματα προεπαγγελματικής κατάρτισης

Προσωπικό  στελέχωσης

Το πρόγραμμα στελεχώνεται από:

 • Κοινωνικό λειτουργό
 • Γυμναστή
 • Λογοθεραπευτή
 • Κοινωνικό φροντιστή
 • Εκπαιδευτή τεχνικών
 • Βοηθητικό προσωπικό
 • Δυο εξωτερικούς συνεργάτες

Το πρόγραμμα στεγάζεται Κανάρη και Ζαρίφη (γωνία)

Τηλ. Επικοινωνίας 2552081960